Chính Sách Bảo Mật

Chào mừng bạn đến với Tongkhosan.vn. Chúng tôi rất quan tâm đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây liên quan đến việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Loại Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

1. Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau:

 • Thông tin cá nhân: Bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin liên hệ khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký hoặc thực hiện giao dịch trên trang web.
 • Thông tin về giao dịch: Bao gồm thông tin về đơn hàng, thanh toán, và lịch sử giao dịch.
 • Thông tin đăng nhập: Bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu của bạn để truy cập tài khoản cá nhân (nếu có).
 • Thông tin tự động: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web, bao gồm địa chỉ IP, trình duyệt web, hệ điều hành, và dữ liệu truy cập khác.

2. Chúng tôi KHÔNG thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi một cách có chủ đích. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn cho rằng con cái của bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi mà không có sự cho phép của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể loại bỏ thông tin này ngay lập tức.

Mục Đích Sử Dụng Thông Tin

1. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi cho các mục đích sau:

 • Để xử lý đơn hàng và giao hàng cho bạn.
 • Để cung cấp thông tin và hỗ trợ sau bán hàng.
 • Để liên hệ với bạn về các ưu đãi, sự kiện và thông tin quan trọng khác liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.
 • Để cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi.
 • Để tuân thủ các luật và quy định áp dụng.

2. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin tự động để phân tích và cải thiện trang web của mình, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của hệ thống, và tuân thủ các yêu cầu luật pháp Việt Nam.

Bảo Mật Thông Tin

 • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, sửa đổi hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của bạn.
 • Mật khẩu của bạn là trách nhiệm cá nhân và bạn nên duy trì tính bí mật của nó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng trái phép của mật khẩu hoặc tài khoản của bạn.

Chia Sẻ Thông Tin

 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác hoạt động liên quan đến giao dịch của bạn, chẳng hạn như đơn vị vận chuyển, để thực hiện đơn hàng của bạn.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các bên thứ ba chỉ khi cần thiết để tuân thủ các yêu cầu luật pháp, bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi, hoặc ngăn chặn hoạt động gian lận hoặc xâm phạm vào quyền riêng tư.

Quyền Của Bạn

1. Bạn có quyền:

 • Truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân của bạn trong tài khoản cá nhân (nếu có).
 • Yêu cầu sao chép hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn.
 • Thu hồi sự đồng ý của bạn cho việc xử lý thông tin cá nhân (nếu áp dụng).
 • Yêu cầu hạn chế xử lý hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn (dựa trên quy định của luật pháp).

2. Để thực hiện các quyền trên hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Liên Hệ.

Thay Đổi Chính Sách

 • Chúng tôi có quyền thay đổi Chính Sách Bảo Mật này vào bất kỳ lúc nào.
 • Việc thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web.
 • Bạn nên xem xét Chính Sách Bảo Mật này định kỳ để đảm bảo bạn hiểu và tuân thủ tất cả các quy định.